Privacy Policy

Загальні положення

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Фінансова компанія «Нові Кредити» код ЄДРПОУ – 42152351, адреса: 02002, м. Київ вул. Митрополита Андрея Шептицького, 4-а (далі – «Novikredyty») цим положенням «Про конфіденційність для користувачів сайту www.Novikredyty.com.ua» (надалі – Положення) встановлює принципи отримання персональних даних Користувачів сайту www.Novikredyty.com.ua (надалі – Сайт), а також види персональних даних, які використовуються, збираються, захищаються та обробляються Novi Kredyty.​

Сайт Novi Kredyty призначений для користування виключно особами, які досягнули повноліття.

Особливості інформації, яка обробляється

Novi Kredyty отримує знеособлену загальну інформацію за результатами статистичних даних: загальної кількості відвідувань Сайту, кількості відвідувань кожної сторінки Сайту. Ця статистична інформація використовується виключно для оцінки рейтингу Сайту, та подальшого покращення його функціоналу, а також для вдосконалення процесу надання фінансових послуг.

Novi Kredyty здійснює збір та обробку наступних інформаційних даних Користувачів під час користування ними Сайтом:

 • даних, що надаються Користувачам як при заповненні реєстраційних анкет Сайту, так і вказані в процесі користування Сайтом;
 • cookie файли;
 • IP-адреси користувачів;
 • параметри та налаштування інтернет-браузерів.

Novi Kredyty заносить дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту першого користування Сайтом, а також постійно на протязі усього періоду користування послугами Novi Kredyty. Строк зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Novi Kredyty, а також п’ять наступних років після закриття Особистого облікового запису на Сайті та припинення користування послугами Novi Kredyty.

Novi Kredyty здійснює обробку персональних даних Користувача з метою належного надання Користувачу послуг (авторизація, ідентифікація, аутентифікація, відновлення Особистого облікового запису, надсилання інформаційних матеріалів за умови підписки Користувача, відповідей на запити та листування Користувача, а також для інших дій, в яких з’являється необхідність для якісного надання послуг).

Novikredyty використовує знеособлені статистичні дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за статтю, віком, тощо; для проведення статистичних досліджень; також може передавати їх будь-якими третіми особами.

Novikredyty має право передати персональні дані чи базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у таких випадках:

 1. особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сайт;
 2. особам, що є пов’язаними/афілійованими з Novikredyty;
 3. новому власнику Novikredyty для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою;
 4. іншим користувачам Сайту (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сайті передбачено відповідний функціонал.

Під час користування Сайтом на його інтернет-сторінках можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів інших осіб, у результаті цього інші особи отримують дані, зазначені у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 даної Угоди.

Такими інтернет-ресурсами інших осіб є:

 1. системи зі збору статистики відвідувань (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics тощо);
 2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
 3. системи банеропоказів (наприклад, AdRiver тощо);
 4. інші ресурси.

Згода на обробку персональних даних

Я, (надалі – «Користувач»), надаю ТОВ «Фінансова Компанія «Нові Кредити» (далі – “Компанія”), згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій угоді.

1. Користувач надає дає згоду на обробку Компанією своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

 • виконання Договору позики;
 • пропозиції продуктів і послуг Компанії;
 • надання знижок і пільгових умов надання позик;
 • обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання позик (користувачів) Компанії;
 • просування послуг Компанії.

2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адреса реєстрації і фактичного проживання;
 • місце народження;
 • дата, місяць і рік народження;
 • громадянство;
 • фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);
 • ідентифікаційний номер платника податків;
 • найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
 • номер мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • інша інформація, що міститься в документах, наданих Користувачем Компанії (далі – “Персональні дані”).

3 . Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору Позики.

4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Компанією визначається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. Компанія здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

5. Фактом використання сайту Компанії Користувач підтверджує, що він, як суб’єкт персональних даних, надає ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

6. Компанія здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

7. Ця згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.

8. Підтверджую, що, я проінформований(а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Користувачі», власником якої є ТОВ «ФК «Нові Кредити» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

Права Користувача

Користувач має усі права, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими нормативними актами.

Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується серверне обладнання, що забезпечує роботу Сайту. Novi Kredyty вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача. Серверне обладнання знаходиться в захищеному приміщенні з обмеженим доступом.

Використання IP-адреси

Адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) є цифровою комбінацією, що автоматично надається персональному комп’ютеру Користувача під час інтернет-сесії, після підключення до свого інтернет-провайдера через локальну мережу.

Novi Kredyty та/або треті особи, що технічно обслуговують роботу Сайту, можуть збирати IP-адреси з метою системного адміністрування та аудиту використання Сайту. Novi Kredyty може використовувати IP-адресу для ідентифікації Користувачів Сайту у випадку, коли це необхідно для захисту процесу надання послуг, самого Сайту або інших Користувачів.

Фактом відвідання cайту Користувач надає Novi Kredyty та/або третім особам, що технічно обслуговують роботу Сайту, свою згоду на збирання та використання IP-адреси з метою, зазначеною у цьому розділі.

Використання Cookie

У роботі Сайту використовується технологія Сookies.

Сookie – це текстовий файл невеликого розміру, що зберігається на інформаційних носіях користувачів сервером Сайту. Ці файли використовуються в функціональності Сайту або допомагають ефективніше аналізувати роботу Сайту.

Наприклад, сервер може використовувати cookie для того, щоб Користувачу не потрібно було вводити пароль (у випадках, коли це необхідно) більше ніж один раз, відвідуючи Сайт.

Фактом відвідання Сайту Користувач надає Novi Kredyty та третім особам, що технічно обслуговують Сайт, свою згоду на оброблення, збирання та використання даних у межах використання технології Сookies.

При цьому у Користувача є вибір: підтвердити використовувати технологію cookies або відмовитися від використання. Більшість інтернет-браузерів налаштовані автоматично приймати cookies Користувач може виключити це автоматичне налаштування у своєму інтернет-браузері або налаштувати попередження про отримання кожного разу, коли такі файли зберігатимуться на персональному комп’ютері. Детальнішу інформацію про ці налаштування можна отримати в інструкції по експлуатації інтернет-браузера.

Розміщення посилань інших веб-сайтів

Сайт Novi Kredyty може містити посилання на інші сайти, створені третіми сторонами, політика щодо захисту персональних даних та інформації яких відрізняється від Novi Kredyty. Рекомендуємо ознайомитися з положенням про конфіденційність усіх сайтів третіх сторін, перш ніж використовувати такі сайти або надавати свої персональні дані чи будь-яку іншу інформацію таким сайтам або через них.

Політика конфіденційності та захисту при передачі даних платіжних карт

Для оплати під час погашення кредиту, а також з метою верифікації платіжної картки, на яку буде здійснено виплату кредиту, приймаються карти VISA, MasterCard. Послуга оплати через інтернет здійснюється відповідно до Правил міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard на принципах дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу, для чого використовуються найсучасніші методи перевірки, шифрування і передачі даних по закритих каналах зв’язку. Введення даних банківської карти здійснюється на захищеній платіжної сторінці нашого платіжного партнера.

На сторінці платіжного партнера необхідно ввести дані банківської картки: повний номер картки, термін дії картки, тризначний код безпеки (CVV2 для VISA, CVC2 для MasterCard). Всі необхідні дані надруковані на самій карті. Тризначний код безпеки – це три цифри, що знаходяться на зворотному боці картки.

Наша компанія відповідно до правил приймання та обробки даних платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard не отримує доступ до даних, що ви зазначаєте на сторінці платіжних партнерів і здійснє обмін виключно через передбачені правилами зберігання і обробки таких даних надійні інструменти, які повністю унеможливлюють доступ до цих даних співробітників нашої компанії та передачу їх третім особам.

Інші умови

Це Положення набирає чинності з моменту його публікації на Сайті www.Novikredyty.ua та діє до моменту внесення змін та/або доповнень до нього чи його викладення у новій редакції.

Novi Kredyty залишає за собою право у будь-який час внести зміни до Положення про конфіденційність для Користувачів сайту, які набудуть чинності одразу після розміщення на Сайті. Novi Kredyty рекомендує регулярно перечитувати Положення про конфіденційність для Користувачів Сайту. Користувачі мають права згідно з чинним законодавством, що передбачають доступ до персональних даних, які опрацьовуються, право виправити, стерти або заблокувати такі персональні дані, а також право заборонити певні дії стосовно опрацювання цих даних. Для того щоб використати ці права слід направити письмовий запит, використовуючи наші контактні дані, вказані на Сайті.

Інформація щодо захисту прав споживачів

Відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити» надає виключний перелік послуг, що надаються фінансовою установою, а саме позики, у тому числі на умовах фінансового кредиту та фінансової послуги з факторингу. 

Порядок та умови надання послуг ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити»передбачено Внутрішніми правилами надання послугнадання коштів в позику у тому числі і на умовах фінансового кредиту та Внутрішніми правилами надання фінансових послуг факторингу, що опубліковані на сайті, а також Правилами користування послугами ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити».

Вартість оформлення заявки на отримання коштів у позику у тому числі на умовах фінансового кредиту на сайті https://novikredyty.com.ua не тарифікується. Повна вартість користування послугою зазначається у договорі із кожним позичальником окремо, відповідно до процентної ставки, встановленої ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити», та фактичним строком користування позикою позичальником.

Процентна ставка є фіксованою і встановлюється на рівні 1,99% в день і нараховується за кожен день користування позикою. Будь-які штрафи за відмову від укладення договору з боку Клієнта чи ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити» не передбачені.

Послуга факторингу може бути надана на договірній основі між сторонами після узгодження ціни. Ціна є договірною і узгоджуються із кожним контрагентом окремо.

З метою захисту своїх прав споживачі фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити»можуть звертатись за допомогою на телефон гарячої лінії 0800 301 008 (безкоштовно по Україні), на електронну пошту info@novikredyty.com.ua або письмово за адресою 02002, м. Київ вул. Митрополита Андрея Шептицького, 4-а, описавши підстави та порушення права, що мало місце.

В разі, якщо з боку ТОВ «Фінансова компанія «Нові Кредити» споживачі фінансових послуг не отримали відповідь чи вважають, що порушення права не є припиненим, споживачі фінансових послуг можуть звернутись в контролюючі органи, зокрема:

Орган, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний Банк України

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601

Телефон: 0 800 505 240

Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240

Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24

Орган з питань захисту прав споживачів:

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів:

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, буд 174,

Телефон: +38 (044) 528 92 36.