menu
0 800 301 008 АвторизацiяАвторизацiя

Нові можливості для твоєї кредитної картки

Послуга реструктуризація вашої кредитної заборгованості надається компанією виключно у випадках, коли клієнт має підтверджені документально докази обставин непереборної сили, які стоять на заваді своєчасній сплаті боргу за договором позики (важка хвороба з госпіталізацією позичальника чи когось із його близьких родичів, втрата годувальника, втрата працездатності, пожежа/повінь, інше стихійне лихо, що спричинили істотні втрати майна позичальника). 

Реструктуризація є додатковим договором до основного кредитного договору і однією з його істотних умов є розділення суми кредитної заборгованості та його поетапна виплата частинами відповідно до узгодженого з нашим кредитним експертом графіку платежів. На період виплати заборгованості за договором реструктуризації нарахування будь-яких процентів зупиняється.

В разі несвоєчасного погашення такий договір анулюється і позичальнику нараховуються протерміновані проценти за всі дні, які договорі перебував в стані реструктуризації.

Цю послугу можна активувати за наявності документального підтвердження доказів обставин непереборної сили, після прострочення клієнтом оплати кредиту, за особистого звернення позичальником або особи, яка буде здійснювати погашення кредиту в компанію ТОВ "ФК "Нові Кредити" за телефоном гарячої лінії 0800301008.