menu
0 800 301 008 АвторизацiяАвторизацiя

Нові можливості для твоєї кредитної картки

Я, (надалі - «Користувач»), надаю ТОВ «Фінансова Компанія «Нові Кредити» (далі - "Компанія"), згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій угоді.

1. Користувач надає дає згоду на обробку Компанією своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:

3 . Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору Позики.

4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Компанією визначається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. Компанія здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

5. Фактом використання сайту Компанії Користувач підтверджує, що він, як суб'єкт персональних даних, надає ТОВ «ФК «Нові Кредити» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

6. Компанія здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

7. Ця згода на обробку персональних даних не обмежена терміном дії.

8. Підтверджую, що, я проінформований(а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Користувачі», власником якої є ТОВ «ФК «Нові Кредити» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.